application

รับเขียนโปรแกรม

บริการออกแบบ พัฒนาระบบโปรแกรมมิ่ง แอพพลิเคชั่น ตามความต้องการของหน่วยงาน บริษัท ร้านค้า ใช้งานบนระบบ Cloud Server ด้วยทีมงานมืออาชีพประสบการณ์มากกว่า 10 ปี มีรับประกัน

What we do for your business

ขั้นตอนง่ายๆในการติดต่อขอรับใบสเนอราคาและว่าจ้างงาน

01

Requirement

ลูกค้าส่งรายละเอียดความต้องการคร่าวๆ หรือทั้งหมด หรือตัวอย่างที่อยากได้ เพื่อให้ทีมงานเข้าใจความต้องการ

02

QUOTATION

ทางทีมงานสอบถามเพิ่มเติมในกรณีมีรายละเอียดเชิงลึก เพื่อจัดทำใบเสนอราคาและรายละเอียดทั้งหมด

03

PROCESSING

เมื่อตกลงว่าจ้างทางทีมงานจะกำหนด Timeline และขั้นตอนต่างๆ ในการออกแบบและพัฒนาระบบ

ตัวอย่างระบบโปรแกรม

  • โปรแกรมจองห้องพัก
  • โปรแกรมจัดการขนส่ง Logistics
  • ระบบสมาชิก / ลงทะเบียน / แบบสอบถาม
  • ระบบโรงเรียน / คะแนนนักเรียน
  • ระบบซื้อขาย E-commerce / Payment Gateway
  • โปรแกรมการเก็บข้อมูลทั่วไป

OUR SKILL

รับเขียนโปรแกรม

Scroll to Top