5. วิธีการแก้ไขข้อมูลหน้า Footer

ไปที่หน้าเว็บไซต์ แถบเมนูด้านบนสุด >> แก้ไขด้วย Elementor >> คลิกที่ Footer

เมื่อขึ้นหน้าต่างนี้มาแล้ว สามารถคลิกที่ ข้อความ ได้

  1. คลิก ข้อความส่วนที่ต้องการแก้ไข
  2. เมื่อคลิกข้อความแล้ว จะมีแถบด้านซ้ายขึ้นมา สามารถแก้ไขข้อความได้
  3. เมื่อแก้ไขเรียบร้อยให้คลิก Update

Share:

Scroll to Top