1. วิธีเข้าสู่ระบบหลังบ้าน (Dashboard)

WordPress ระบบความปลอดภัย เราจึงต้องใช้ ชื่อผู้ใช้ และ รหัสผ่านของเราในการเข้าสู่ระบบ ให้เราพิมพ์ชื่อ domain แล้วตามด้วย /wp-admin
เช่น https://domain.com/wp-admin

เมื่อเข้ามาแล้ว จะเจอหน้าต่างนี้ให้ใส่ ชื่อผู้ใช้ และ รหัสผ่าน เพื่อเข้าสู้ระบบ และเมื่อเราเข้าสู่ระบบเรียบร้อยสามารถ เพิ่ม หรือ แก้ไข ข้อมูลได้
เมื่อเราเข้าสู่ระบบเรียบร้อยแล้ว จะพบกับหน้าต่างนี้


Share:

Scroll to Top