2. วิธีการเพิ่มและแก้ไขเนื้อหาหน้าเว็บไซต์ (ใช้งาน หน้า)

หน้า เป็นการใส่ข้อมูลในหน้าหลักๆของเว็บไซต์ เช่น หน้า Home, About, Service, Contact

ไปที่ หน้า >> เลือกหน้าเว็บไซต์ที่เราต้องการจะแก้ไข >> คลิก Edit with Elementor

เมื่อเราเข้ามาแล้วเราสามารถเปลี่ยน ภาพ banner ของแต่งละหน้าได้ โดยจะมีแถบเครื่องมือให้เลือกใช้

สำหรับการแก้ไขส่วนแรกคือ Banner ของแต่ละหน้า คลิกที่รูปภาพ banner เมื่อคลิกที่ภาพ banner แถบด้านซ้ายจะมีเครื่องมือ ให้แก้ไข

  1. คลิกภาพ banner เพื่อแก้ไข
  2. คลิก เพื่อเลือกภาพที่ต้องการ
  3. มีหน้าต่างรูปที่เคย upload ไว้ และสามารถ upload รูปใหม่ได้คือ สามารถลากภาพจากในเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณ ลงไว้ในหน้านี้ได้เลย

สำหรับแถบเครื่องมือด้านข้าง มีการใช้งานแตกต่างกัน

ตัวอย่างการลงข้อมูล

1.Inner Section  คือการแบ่งข้อมูลหรือข้อมูล โดยการลาก icon Inner Section มาไว้ใน section ที่ต้องการ

2. Image ต้องการใส่ภาพประกอบด้านซ้าย ให้ลาก icon Image มาวางในกรอบด้านซ้าย

3.Text Editor ต้องการใส่ข้อมูลด้านขวา ให้ลาก icon Text Editor มาวางในกรอบด้านขวา

เมื่อใส่ข้อมูลเรียบร้อยแล้วให้คลิก UPDATE 

Share:

Scroll to Top