3. วิธีการเพิ่มและแก้ไขเนื้อหาหน้าเว็บไซต์ (ใช้งาน เรื่อง)

เรื่อง จะมีการแยกหมวดหมู่อย่างเช่น บทความ, ข่าวสาร, เกร็ดความรู้

ไปที่ เรื่อง >> สร้างบทความใหม่ หรือ เลือกบทความที่จะต้องแก้ไข

  1. ใส่หัวข้อของบทความ
  2. เลือกหมวดหมู่ที่ต้องการ
  3. ใส่รูปปกที่สำหรับโชว์บนหน้าเว็บไซต์

เมื่อใส่ข้อมูลเบื้องต้นเรียบร้อยแล้ว ให้คลิกที่ + เพื่อใส่ข้อมูลหรือรูปภาพ ของบทความ

Share:

Scroll to Top